Arbeidsongevallen

Indien u een ongeval overkomt tijdens de werkzaamheden die u in opdracht van of voor uw werkgever of opdrachtgever uitoefent en bent voor uw veiligheid afhankelijk van uw werkgever of opdrachtgever bestaat er de mogelijkheid dat uw werkgever of opdrachtgever uw schade dient te vergoeden. Tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

Ook ZZP’ers hebben in veel gevallen recht op de arbeidsrechtelijke bescherming bij ongevallen.