onbekende-dader

Dader onbekend?

Is de dader onbekend dan kan Letselservice een beroep doen op Het Waarborgfonds voor motorverkeer. Er zijn twee vereisten voor aanspraak op schadevergoeding:

  • Om te voldoen aan de inspanningsverplichting dient u alles in het werk te stellen om de dader te achterhalen o.a. door het doen van aangifte binnen 2 weken na het ongeval.
  • Er dient minimaal één getuige te zijn die het ongeval daadwerkelijk heeft zien gebeuren.